Home
 

Jedz owoce i jarzyny

Jedz owoce i jarzyny
W nich mieszkają witaminy
Kto je sobie lekceważy
Musi chodzić do lekarzy!