Home
 

Rozwój psychofizyczny sześciolatka

Rozwój społeczny i emocjonalny

 • podlega gwałtownym emocjom od entuzjazmu do agresji,
 • chce być najlepszy, najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy,
 • w dobrym nastroju jest entuzjastyczny i pomocny,
 • czasem oszukuje, jest bardzo czuły na krytykę,
 • ma problem z przyznaniem się do winy,
 • może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę rywalizacji i zwyciężania,
 • przyjaźni się głownie z osobami tej samej płci,
 • ma najlepszego przyjaciela,
 • ma trudność z zauważaniem potrzeb innych,
 • w tym wieku kontakty z mama bywają trudne,
 • boi się samotności, ciemności, duchów, burzy, ognia, itp.

Rozwój fizyczny i motoryczny

 • hałaśliwy, żywiołowy, pełen energii, sprawny fizycznie,
 • lubi zabawy ruchowe, ale może się szybko męczyć,
 • nie boi się ryzyka, nie myśli o niebezpieczeństwie,
 • ma czasem problemy z koordynacja ruchową,
 • bardzo go interesuje temat wypadających mleczaków- powód do dumy,
 • dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem,
 • biega, skacze, wspina się,
 • jeździ na 2 kołowym rowerze,
 • może jeździć na łyżwach, nartach, rolkach,
 • rysuje koło, kwadrat, prostokąt, romb.

Rozwój intelektualny

 • dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki,
 • używa ok. 4 tysiące słów,
 • rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki,
 • rozróżnia prawą i lewą stronę,
 • układa puzzle,
 • podejmuje samodzielnie decyzje,
 • rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb,
 • rozumie, ze rzecz widziana z daleka wydaje się mniejsza niż jest w rzeczywistości,
 • rozumie różnicę pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym,
 • zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku,
 • potrafi się skupić na około 15 minut,
 • nie ma rozdzielności uwagi,
 • bawi się w zabawy z podziałem na role,
 • interesuje się przyrodą i jej zjawiskami,
 • swobodnie prowadzi rozmowy,
 • próbuje uzasadniać swoje decyzje

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,
 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
 • liczyć kolejno do 10, po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,
 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10,
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,
 • jest odporne na niepowodzenia,
 • jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,
 • nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np.: kran – tran, góra – kura, bada – pada,
 • podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
 • rozwiązać proste zagadki,
 • czytać niedługie teksty ze zrozumieniem,
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, ma dobre tempo pracy,
 • potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Źródło http://mp45katowice.edupage.org

wersja pdf